Aktuality  

Dňa 31. marca 2007
sa uskutoční zvod psov v čase od 8:00 do 12:00 hod. Miesto zvodu je parkovisko pred Odštepným lesným závodom na Kúpeľskej ulici v Sobranciach. Všetci držitelie poľovne upotrebiteľných psov sú povinný zúčastníť sa tohto zvodu a predviesť psíkov ku fyzickej kontrole.

Dňa 10. a 17. marca 2007
sa uskutoční jarné sčítanie zveri. Zraz je o 7:00 hod. V prvom termíne na križovatke v Tibave a v druhom termíne pri PD Choňkovce. Počas sčítania sa zárveň prevedie kontrola funkčnosti poľovnických zariadení a doplnenie solísk. Vedúci skupín si môžu zorgranizovať ďalšiu činnosť v revíri a v čase od 17:00 do 18:00 nahlásia poľovnému hospordárovy počet zveri v daných lokalitách.

Dňa 17. februára 2007
sa uskutoční výročná členská schôdza o 13:00 hod v pohostinstve Choňkovce. Program schôdze tvorí 17 bodov pričom hlavným bodom je voľba výboru a dozornej rady na ďalšie 5-ročné volebné obdobie. Tatiež sa bude voliť člen dozornej rady OkO SPZ a dvaja delegáti na okresný snem SPZ.

Dňa 6. augusta 2006
sa konali streľby na asfaltové holuby na oblukovom strelišti na okresnej strelnici v Ruskovciach. Akcie sa taktiež zúčastnili rodinný príslušníci, deti si vyskúšali streľbu zo vzduchovky. Na záverečnom vyhodonotení boli odmenení najlepší traja strelci z radov poľovníkov ako aj z radov juniorov. Každé dieťa taktiež obdržalo sladkú pozornosť. Na záver si všetci pochutnali na pravom poľovníckom guľáši, ktorý tento rok pripravila skupina dôchodcov.

Dňa 13. mája 2006
sa uskutočnila členská schôdza ktorá obsahovala 15 bodov programu. Boli rozdelené povolenky na lov srncov a diviakov lanštiakov v rámci monitoringu KMO. Ďalej bola dohodnutá brigáda na deň 4.júna pre urbariát Choňkovce a rekonštrukciu chaty v časti revíru "BOROLO". Taktiež sa ČS uzhodla na konaní strelieb v mesiaci August na asfaltové holuby na okresnej strelnici Ruskovce.

Dňa 6. a 7. mája 2006
sa uskutočnila birgáda na PD "Vihorady" Choňkovce. Členovia PZ vypomáhali pri zbere kameňa na plochách obsiatých obilninami. Touto činnosťou si PZ zabezpečuje z uvedeného PD krmivo pre zver na zimné obdobie.


  Naší partneri  


TPsoft © 2000-2007
Webhosting Platon
Všetky práva vyhradené.
Posledná aktualizácia: 26.6.2007     Počet návštev:
Odporúčané prehliadače: Netscape, Opera, Firefox